ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

,,Калинка"

 

                 

 

         За нас се грижат,възпитават и обучават:

             Учител - Сахар Мадах-Петрова

             Учител - Детелина Лозанова

            Помощник възпитател - Мариана Тасева