ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

,,Звездички"

         

          За нас се грижат, обучават и възпитават:

            Старши учител- Светлана Шопска

            Старши учител - Мариана Григорова

        Помощник Възпитател- Йорданка Николова