ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

,,Звездички"

За нас се грижат, обучават и възпитават:

Старши учител: Светлана Шопска

Старши учител :Мариана Григорова

Помощник Възпитател: Миглена Манчева