ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

,,Звездички"

За нас се грижат, обучават и възпитават:

Старши учител Светлана Шопска

Старши учител Мариана Григорова

Помощник Възпитател Силва Димитрова