ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

От 01.06.2020 г.Д.Г,,Слънце" възстановява своята възпитателно-образователна работа

ВАЖНО !!!
Уважаеми родители,
от 01.06.2020 г., ДГ „Слънце“ възстановява своята възпитателно- образователна работа при спазване на строги противоепидемични мерки. Ситуацията налага необходимостта от осигуряване на максимална безопасност на децата и служебните лица- педагогически и помощен персонал. Ето защо е необходимо всички заинтересовани страни да спазват комплекс от конкретни мерки. Молим Ви да се запознаете с вътрешните правила на детската градина за работа в извънредна обстановка породена от COVID 19.Същите ще намерите на сайта на ДГ / dg slance- radomir.com/ .