ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

Дневен режим

 

6.30ч. – 8.30ч.             прием на децата, индивидуални занимания

8.30ч. – 8.45ч.             утринно раздвижване

8.45ч. – 9.15ч.             хранене и култура на поведение

9.15ч. – 10.45ч.            занимания по седмично разписание и програма,

                                    подкрепителна закуска

10.45ч. – 11.45ч.          занимания по дейности извън  учебната програма,               

                                    дейност по избор, игри и разходки на открито

11.45ч. – 12.45ч.           хранене и култура на поведение

12.45ч. – 15.30ч.           следобедна почивка

15.30ч. – 15.45ч.           подвижни игри

15.45ч. – 16.00ч.           хранене и култура на поведение   

16.00ч. – 17.00ч.           занимания по програма и игри на открито

17.00ч. – 18.30ч.           занимания по интереси, изпращане на децата