ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

,,Маргаритка"


                  

         За нас се грижат,обучават и възпитават:

               Главен учител -Лидия Бачева

               Учител -Моника Методиева

       Помощник възпитател- Мариана Манчева