ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1. Попълнен екземпляр от  Заявление
2. Копие от Акта за раждане/за сравнение на данните/
3. Личен картон с имунизациите/ако има такива/
4. Изследване за :паразитология,микробиология,кръв и урина
5. Попълнена от личен лекар лична здравно-профилактична карта
6. Здравна карта на дете-празна

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НЕОБХОДИМИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦАТА, КОИТО ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СА СЛЕДНИТЕ :

1.За прием на ново дете- изследвания микробиология, паразитология, кръв и урина.

2.За деца отсъствали един месец- изследване микробиология.

3.За деца отсъствали два или повече месеци- паразитология.

ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ,ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1.Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болен. Ако желае, вместо тази бележка може да удостовери това обстоятелство с декларация.

2.Личната здравно профилактична карта е с удължен срок на представяне , до средата на месец октомври.