ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

История

                                                   

 

През 1975 година е открита и започва своята дейност ЦДГ „ Уляна Громова “.                                  

  Деца се приемат в две групи ,като първите учителки са Искра Петрова ,Делка Станоева, Стефка Георгиева и Ганка Тодорова .С годините детската градина се разраства и към 1989 година тя има 11 групи- 6 в централната сграда и 5 филиала. Това е времето, в което от ЦДГ градината става ОДЗ, една от най-големите в област Перник.След  89 година, с построяването на нови детски градини в Радомир, ОДЗ „Уляна Громова“ намалява своя капацитет и към 1994 година има само 4 действащи групи.                             

Следват трудни години ,борбата е за оцеляване на детското заведение. Усилията на младия и амбициозен колектив са увенчани с успех. Градината постепенно се изправя на крака, базата е осъвременена и обогатена. Всичките 6 групи  са пълни с деца. През 1999г. ЦДГ „Уляна Громова „е приета в семейството на фондация Програма „Стъпка по Стъпка“. Това е допълнителен импулс за амбициозният екип. Новата учебна програма, обученията на учителките, изградената по-различна среда в групите, правят детската градина уникална и търсена от родителите на децата. С решение №143/26.11.2004 г. на Общински съвет Радомир , детската градина е преименувана –„Слънце“.

Днес ДГ „Слънце“ е доказано име в света на предучилищната педагогика. Екипът е от силно мотивирани и знаещи професионалисти ,които си поставят високи цели ,като в центъра на всяка от тях стои детето-носител на преимуществата и недостатъците на съвремието .

Детската градина има база ,която отговаря на съвременните изисквания и създава удобство и комфорт на деца и персонал. Градината  предлага сигурност, добро отношение и не толерира дискриминацията и разделението на деца и родители на етническа или верска основа.

 ДГ „Слънце“-място където водим бъдещето за ръка !

Директорите-хората които са ръководили детската градина от създаването до днес :

От 1975 г. до 1986 г.- Малинка Николова

От 1986 г. до 1994 г.- Делка Димитрова

От 1994 г.-до настоящия момент – Нели Скримова